Reklamace

Přesto, že zde nabízíme zboží jen od kvalitních výrobců, může se stát, že máte nějaký důvod k reklamaci. Pro takovéto případy jsme připravili reklamační formulář, přes který zadáte požadavek na reklamaci a díky kterému bude rychleji vyřízena.

Reklamace se řídí občanským zákoníkem a Reklamačním řádem, který je součástí Obchodních podmínek odsouhlasených při nákupu.

Oznámení o reklamaci

Pro reklamaci vyplňte speciální formulář Reklamace. Formulář musí obsahovat všechny povinné údaje a důležité informace:
• podrobný popis závady (jak se závada projevuje, jaký má dopad na použitelnost zboží)
• popis, jak závada vznikla
• návrh řešení reklamace (výměna, oprava, vrácení peněz, jiné řešení)

Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).